12-1-19      The Christmas Tree                          Luke 1:5-13

                            12-8-19      God's Love on an Elderly Couple   Luke 1:5-13

                            12-15-19    God's Love for Shepherds              Luke 2:8-20

                            12-22-19    Surprises                                          Luke 1:26-38

                            12-29-19    Escape, Dreams & God's Will       Matthew 2:13-23 

                                                                                                           Rev. David Hill                 

Manteca Presbyterian Church
275 N. Main St. Manteca, California 95336
209-239-3159
office@mantecapc.org 

Serving Christ in the Central Valley and beyond.